Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Lộc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenvanloc2014
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trường THCS Tân Hòa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/c2tanhoatanchau
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 1047 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Kiều Thị MInh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 252 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Trà My
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 127 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 67 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Quang Khải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 98 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đăng Tấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 171 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Văn Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 169 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Văn Chủ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 240 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Trung Vương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 471 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Công Toản
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 127 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Quyết
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 128 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Phương Giang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 598 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Xiêm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 582 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Lộc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nvloc2013
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 396 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Huỳnh Đức Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Lộc
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 154 (xem chi tiết)